همیشه خوب باشید و تا میتوانید خوبی کنید...

وقتی پرنده ای زنده است...مورچه را میخورد.

وقتی می میرد...مورچه اورا میخوزد.

زمانه وشرایط  درهر موقعی میتواند تغییر کند...

در زندگی هیچکسی را تحقیر یا آزار نکنید...

شاید امروز قدرتمند باشید.. لما یادتان باشد،

زمان از شما قدرتمندتراست...

یک درخت میلیون ها چوب کبریت را میسازد...

اما وقتی زمانش برسد...فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونعا درخت کافیست...

پس خوب باشید وتا میتوانید خوبی کنید ..

دوستون دارم دوشتای گلم.موفق باشید

/ 3 نظر / 80 بازدید
دوست

لما نه و اما دوشتون دارم نه و دوستون دارم مطالبت زیباس

انسان

اگر کسی را خواستیم تحقیر کنیم شخصیت خودمون را زیر سوآل میبریم[گل]